středa 11. března 2020

Kdybycit, jinohled, neurospiknutí, předkritika, samorostismus či biokazítko – 3. várka novotvarů

Úvodem tohoto článku, který volně navazuje na předchozí tohoto druhu, bych rád poděkoval, že v tištěném slovníku Hacknutá čeština se objevily alespoň dva mé novotvary a to živopis a hipstres. Rovněž se tam objevil pojem sametovka, který jsem sice (nejspíš) nevymyslel, ale formuloval jsem jeho definici a přidal ji na Čeština 2.0 (kde došlo ke zkrácení původní verze).

Na jednu stranu sice děkuji, ale na druhou musím vytknout jedno už starší, ale stále nepříjemné zjištění. V záložce zvané O Češtině 2.0 se mimo jiné píše tato věta: „Zahrnuje zbrusu nová slova, ale i slangové, regionální či jinak zajímavé výrazy ze všech zákoutí mateřštiny.“ To by bylo ovšem hezké, ale použití toho slova „všech“ je bohužel ověřitelně lživé.

Experimentálním přidáváním různých typů novotvarů jsem totiž zjistil, že schvalovány jsou převážně alespoň trochu vtipné neologismy. Pokud však novotvary nejsou vtipné (nebo alespoň potencionálně trendy), tak pravděpodobnost jejich publikování je, nejspíš vlivem nějaké marketingové strategie, výrazně nižší, ačkoliv mohou mít třeba zajímavou inteligentní pointu jako třeba antiskepse. To je protiklad skepse umožňující pochopit, jak názory druhých mohou z nějakého hlediska dávat smysl, přestože se nám zprvu jeví nesmyslné. Není to blábol a je to neologismus, ale publikován nebyl, přestože těsně před ním a po něm jsem pod jinou přezdívkou přidal několik vtipných z fleku vymyšlených novotvarů, které publikovány byly, což značí minimálně přeskočení pojmu antiskepse v procesu schvalování.

Nedlouho před publikováním tohoto článku jsem pokus raději zopakoval, ale výsledek byl stejný. Prokazatelné české novotvary deprivant (dehumanizovaný mocichtivec) a Nanospider (česká technologie umožňující první průmyslovou výrobu nanovláken) nebyly publikovány podobně jako vědecký pojem biosémiotika, ale mezitím přidaný a podle trendů mnou právě vymyšlený neologismus koronafob (doplněný vtipným příkladem) se objevil hned téhož dne. Takže zde neplatí starší argument, který jsem obdržel od provozovatele Češtiny 2.0 a jenž tvrdí, že řada mnou přidaných slov nebyla dosud publikována, protože není čas číst všechny navrhovaná slova.

Ještě se nabízí jeden výklad, ale rovněž nepříjemný. Vychází z toho, že inteligentní novotvary jsem publikoval jako Wortys, ale koronafoba jako Sytrow (tzn. Wortys převráceně) (protože jsem za to slovo nebyl zas tak hrdý a neměl jsem potřebu spojovat se s aktuálními mediálními trendy (což jsem pak porušil dvojsmyslným novotvarem viz. konec odstavce, který se mi zdál zajímavější než koronafob)). Nabízí se tedy interpretace, že nebyla publikována slova, pod kterými jsem podepsaný přímo jako Wortys, protože jsem jako Wortys publikoval video, které vysvětluje, že Čeština 2.0 je česká obdoba Urban Dictionary ochuzená o funkci konkurence jednotlivých definic. Aby bylo možné volit mezi více definicemi jednoho slova a nehodnotit je všechny dohromady. Ale pravděpodobnější se mi zdá první výklad, protože třeba slovo vtiposcifárna bylo publikováno s Wortysem jako autorem až po mém videu o Češtině 2.0. A později se mi navíc podařilo zveřejnit jako Wortys slovo koronspirátor.Pokud tedy Čeština 2.0 omezuje inteligentní pojmy, tak je to velmi znepokojivé třeba z hlediska tvrzení pana Gillese Deleuze (1925 – 1995), který napsal, že filosofie je disciplína, jež spočívá v tvoření pojmů.“ Takže, když Čeština 2.0 převážně blokuje nevtipné inteligentní novotvary, tak přispívá k omezování rozvoje už tak stagnující české filosofie a naopak podporuje třeba rozvoj vulgarismů, které případná marketingová strategie Čeština 2.0 rovněž vítá. A nejde jen o filosofii, ale třeba i o etablování nových vědeckých pojmů v češtině.

Naštěstí ale vidím možnost oboustranně víceméně přijatelného kompromisu. Nově přidávaná slova by mohla být rozdělována do několika kategorii (minimálně na „vtipná“ a něco jako „vážná“), přičemž jsem ochoten připustit kompromis, aby kategorie „vtipná“ byla výchozím zobrazením stránky. Takže případná aktuální marketingová strategie by mohla být zachována, ale inteligentní novotvary by nebyly zatajovány veřejnosti, jen by k nim byla o kliknutí delší cesta. Podobně jako k výčtu slov ze všech kategorií. A pokud kategorie nebudou zavedeny, tak bychom měli tlačit alespoň na to, aby nebyly cenzurovány inteligentní a nevtipné novotvary.

1. Mé novotvary:

1.1. Pocity:

kdejsemcit: Obvykle krátký pocit „kde to jsem?“ v posteli před ranním otevřením očí. Tento dojem zapomnění, kde člověk zrovna leží, zažívají např. cestovatelé či lidé, kteří lehávají ve více budovách. U starších lidí to může být častější a intenzivnější.
Př.: „Jsem doma, nebo na koleji? To je zase kdejsemcit! Počkat, vždyť ležím u Terky!“

částnobolestkdybycit: Pocit, že už nezjistíme, co bychom zjistili, kdybychom viděli za svou smrt do budoucnosti; česká verze slova ellipsism.
Př.: „Děda měl před eutanázií kdybycit o budoucnosti naší rodiny.“

částnobolest/ částnotrpení: Utrpení ze zkušenosti být jen částí Celku, která nemůže dělat vše, nemůže znát vše, nemůže mít vše, nemůže být vše...
Př.: „Člověk občas pocítí částnobolest, když se podívá na obrázek galaxie s nápisem you are here, neboli ty jsi tady. Do předpokládaného konce vesmíru stihneme kolonizovat maximálně naši galaxii.“

koncobolest/ přednostalgie: Smutný pocit posledního loučení s něčím, ne nutně živým či fyzickým (např. konec dovolené, oblíbené akce, umírání blízkého, sebe či prodej milovaného ojetého auta). Vědomí, že současnost se brzy stane minulostí a pak předmětem nostalgického vzpomínání.
Př.: „Nemám rád koncobolest v závěru dovolené.“

světobolest: Bolest z nepřízně světa při snaze dosáhnout svého štěstí i bolest, že na světě mnoho lidí trpí. Obecněji smutek z nedokonalosti světa; česká verze německého slova weltschmerz.
Př.: „Kéž by jedno procento nejbohatších dokázalo cítit a spoluvyřešit příčiny světobolesti.“
(Zde bylo zařazení do mé/ cizí nejednoznačné, ale pasuje to k pocitům.)

1.2. Hlediska:

jinohled - živohled
jinohled: Jiné než obvyklé hledisko na něco.
Př.: „Jinohled je, když třeba v autě hledáš vlastnosti živého. Například musí přijímat organický matroš, aby mohlo fungovat.“

ufohled: Druh jinohledu, kdy něco dobře známého pozemského je popisováno, jakoby to viděli nějací ufoni poprvé v životě a nebyli si jistí významem.
Př: „Ufohledem je třeba tvrzení, že se nám dosud nepodařilo pochopit význam žehličky, ale předpokládáme, že pára má sloužit k omezování roztočů.“

živohled: Metaforický způsob pohledu, jenž v neživém hledá vlastnosti živého, nebo v jednom živém vlastnosti jiného živého. Jde o druh jinohledu.
Př.: „Živohled je, když třeba internet chápeš jako nervovou soustavu mnoholidského organismu.“

vědohled/ chytrohled/ intelektuálohled/ intošhled: Druh jinohledu, kdy je něco popisováno abnormálně složitě inteligentním způsobem.
Př.: „Vědohled je např. tvrzení, že kočka je eukariotický organismus, který v homo sapiens, po stereotypní kinetické interakci s okrajovými částmi jeho horních končetin, může zvyšovat hladinu endorfinů.“

hloupohled/ huhuhled: Druh jinohledu, kdy je něco popisováno abnormálně hloupým způsobem. Synonymum huhuhled je odvozeno od postavy Hu-Hu z knihy Wesmírný omyl.
Př.: „Hloupohled je např. tvrzení, že lednička být bílá věc, ve který být mňam věci, co já papat.“

podrobnohled: Druh jinohledu, kdy je něco popisováno/ vnímáno abnormálně podrobným způsobem.
Př.: „Podrobnohled je např. tvrzení, že smítko v rohu místnosti mělo našedlou barvu, připomínalo chmýří, obsahovalo pár vlasů a několik desítek drobků černé, žluté a světle hnědé barvy.“

absurdohled: Druh jinohledu, kdy je něco popisováno abnormálně absurdním (nesmyslným) způsobem.
Př.: „Absurdohledem je např. tvrzení, že úředníky platíme z daní, aby nám ztěžovali vydělávání těch peněz, kterými je platíme.“

mnohohled/ mnohohledisko: Několik hledisek spojených dohromady.
Př.: „Globální problémy vyžadují mnohohled, ne jen hospodské tlachání, přičemž ani to nemá být vynecháno.“

1.3. Městské samorosty:

plakátorostplakátorost/ plagátorost: Druh městského samorostu, kdy na nějaké ploše přibývají plakáty, až vzniká čím dál tlustší vrstva s odstávajícími zvlněnými okraji.
Př.: „Zajímalo by mě, jak by si plakátorost rozuměl se zapíkem, ale zkoušet to nechci.“

žvýkorost/ žvejkorost/ žvýkačkorost/ žvejkačkorost: Druh městského samorostu, kdy různí lidé postupně na jedno místo přilepují žvýkačky, obvykle třeba pod lavičkami.
Př.: „V centru Seattlu jsem viděl tak obří žvýkorost, že pokrýval obě stěny průchodu. Chtělo by to flashmob, který by takovou atrakci založil i v Praze.“

graffitorostgraffitorost/ graffitirost/ grafitorost: Druh městského samorostu, kdy je na sobě tolik vrstev barvy ze spreje, že se z podkladu začínají odlupovat a na průřezu mají duhovitou strukturu.
Př.: „Ten legál by měl někdo oklepat, už je to samý graffitorost.“

trhlinorost/ prasklinorost: Druh městského samorostu, kdy se vlivem opakované lidské činnosti rozrůstá prasklina v nějaké stavbě.
Př.: „Na lávce v Troji byl nádherný prasklinorost. Před tím než spadla.“

nálepkorost: Druh městského samorostu, kdy se na nějaké ploše postupně vrství nálepky od různých kolemjdoucích.
Př.: „Sloup u našeho domu je takový nálepkorost, že už skoro není vidět, z čeho je vyrobený.“

ghettorost: Druh městského samorostu, kdy k sobě postupně přirůstají především improvizované přístřešky chudých obyvatel.
Př.: „Zajímavým příkladem ghettorostu bylo Kau-lunské opevněné město.“ (Kowloon Walled City)

odpadkorost: Druh městského samorostu, kdy kolemjdoucí (ale i třeba vítr) samoorganizovaně vytvoří malou skládku třeba v nějakém zákoutí ulice.
Př.: „Včera hodil plechovku do výkopu a dnes už z toho lidi udělali odpadkorost.“

zámkorost - zámečkorost (zámky zámečky lásky)
zámkorost/ zámečkorost: Druh městského samorostu, kdy zamilování třeba na zábradlí u vody přidělávají popsané zámečky lásky, až vzniká čím dál tím větší útvar.
Př. 1: „Asi první doložený zámkorost je přes sto let starý a nachází se v Srbsku na mostu Ljubavi.“
Př. 2: „Byl to romantický den, přicvakli jsme zámeček na zámkorost... No a pak přijely technické služby a začaly to demontovat.“

cestorost: Druh nejen městského samorostu, kdy kolemjdoucí do trávy postupně vyšlapou pěšinu (lidský biokoridor).
Př.: „Nechápu, proč u hypermarketů neudělají pořádnou cestu tam, kde vznikne cestorost.“

subkulturost/ subkulturorost: Místo, kde se shlukuje a rozvíjí nějaká subkultura.
Př.: „Chtěl by se přestěhovat do nějakého subkulturostu.“

1.4. Mnohobytost a hyporg:

mezibytostní synapse: Jako existují synapse mezi neurony, jednou možná budou i synapse mezi bytostmi (např. lidmi), které by umožnili třeba nahlédnout do vzpomínek ostatních.
Př.: „Mezibytostní synapse by umožnili prožít vybranou vzpomínku naší lásky z jejího pohledu.“
O související povídce: ZDE

neurostliny: Sci-fi rostliny vybavené nervovou soustavou.
Př.: „Mezibytostní synapse by mohli umožnit komunikaci s neurostlinami.“
O související povídce: ZDE

sebekanibalismus: Když organismus či superorganismus pojídá svou vlastní část.
Př. 1.: „Gaia zatím není na úrovni přirozené mnohobytosti, jelikož provádí sebekanibalismus.“
Př. 2.: „Přestaň si okusovat kůži u nehtů, sebekanibale.“

konjugosféra: Bakteriální obdoba internetu, kde si některé bakterie (méně často archea, eukaryota, nálevníci a řasy) mohou pomocí konjugace (spájení) vyměňovat genetické informace s jinými bakteriemi.
Př.: „Člověk považuje internet za relativní novinku, ale v konjugosféře by na to měli jiný názor, kdyby bakterie uměli myslet podobně jako lidé.“

přírodní internet: Konjugosféra, mykorhiza (symbiotické propojení podhoubí a kořenů rostlin) a podobné informační sítě v přírodě...
Př.: „Kéž bychom se jednou dokázali vědomě napojit na přírodní internet.“

hyporg - neurospiknutí na úrovni mnohočlověka (autor: Sebastián Wortys)
neurospiknutí: Evoluční fáze, kdy určité jednotky organismu či superorganismu (neurony či světovládci) začínají přebírat moc nad ostatními a postupně směřují k vytvoření centrální nervové soustavy.
Př.: „Jedno procento nejbohatších lidí světa je rostoucím zárodkem dalšího neurospiknutí.“

hyporg: Závěrečná fáze neurospikntí na úrovni mnohočlověka. Totalitní superorganismus tvořený masou vzájemně propojených mozků zotročených jediným přeživším vědomím, případně umělou inteligencí.
Př.: „Pokud se z lidstva vyvine hyporg a ne přirozená mnohobytost, tak štěstí v tomto vesmíru půjde do kytek.“

1.5. Různé:

prázdnotvar: Prázdný novotvar, nebo-li když si někdo vymyslí a používá slovo, které není předem definované.
Př:
A: „Ten tvůj bajk je ale chňobový.“
B: „Přestaň s těmi prázdnotvary.“

beztelevizák: Člověk, který se nedivá na televizi, nemá ji a ani ji mít nechce.
Př.:
A: „Co je to za blázna, že nikdy neviděl Ulici?“
B: „Je to beztelevizák.“

ilegální solidarita: Solidarita, která je ilegální při absenci úředních dokumentů.
Př.: „Soukromá prodejkyně měla smrtelně nemocné dítě, tak jsem za ni občas zaskočil, ale načapala mě kontrola z finančáku. Tak jsem říkal, že je to solidarita, ale oni, že v tom případě je to prý ilegální solidarita.“
Související článek: ZDE

sobecká logika: Pomyslný druh logiky, podle které je logické, aby člověk byl sobecký. Předpokládá, že inteligentní lidé jsou sobečtí.
Př.: „Sobeckou logiku vymyslela banda deprivantů jako opozici klasické konstruktivní spolupráce.“

smyšloslovný popis: Umělecký popis prostřednictvím smyšlených slov, která mají vzbuzovat určitější pocity.
Př.: „Příkladem smyšloslovného popisu může být popis zaneřáděného WC třeba pomocí slov: zvradlokrysa tasující z hlemnice všehovnorálnosti.“

všepropojenost: Tvrzení „vše souvisí se vším“ vyjádřené jedním slovem.
Př.: „Koronavirvál a infodemie nám ukazují všepropojenost světa.“

každosmysl: Tvrzení, že každý člověk má smysl díky všepropojenosti, a kdyby kdokoliv zmizel, tak by to mělo nějaký vliv na okolí.
Př.: „Každosmysl je životní oporou našeho sebenaplnění.“

údivová reforma: Možná reforma školství, podle které je potřeba v žácích probouzet údiv, aby zatoužili po poznání a o to cílevědoměji se učili.
Př.: „Údivová reforma školství by mohla snížit počet žáků, kteří rezignují hned na začátku.“
Související článek: ZDE

bezmocná většina: Většina složená z lidí, kteří si myslí, že nemají moc. Většina, která se nechává vládnoucí menšinou nastavovat do pocitu bezmoci na základě menšinou budované, udržované a na vrcholu osidlované hierarchie.
Př.: „Bezmocná většina salámovou metodou zapomněla na možnost revoluce a spokojí se s vrabcem v hrsti.“

kubismokracie (autor: Sebastián Wortys)
kubismokracie: Vláda (v civilizaci) všudypřítomné obdélníkovitosti nad lidmi formou podvědomé ideologie, které se učíme pozorováním antropogenních obdélníkovitých věcí kolem sebe. Kubismokracie se člověku zdá všudypřítomnou, ale v divočině je abnormální.
Př.: „Člověk se rozhlédne po rovných hranách pokoje a připadá si pohlcen mašinérií kubismokracie, která ho opracovává na robota.“
Související článek: ZDE

předkritika: (Negativní) kritika před dostatečným pochopením kritizovaného.
Př.: „Předkritika je klasickým příkladem nedorozumění.“

vznikvalita: České synonymum pro emergenci, resp. samoorganizovaný vznik nových složitějších vlastností na základě jednoduchých principů.
Př: „Sněhové vločky a chemikova zahrádka jsou krásnými příklady vznikvality.“

alternativotvorné (myšlení): České synonymum ke slovu laterální (myšlení). Kreativní řešení problémů hledáním a tvorbou alternativ.
Př.: „Alternativotvornost nám ukazuje třeba, že občas je možné obejít celou řadu kroků a cíle dosáhnout jinak a snáze.“

velkovelikostní: Pro člověka nepředstavitelně velký, např. struktury složené z galaxií.
Př.: „Co když existují velkovelikostní bytosti složené z galaxií?“
Související video: ZDE

všeobsažný: Obsahující úplně vše.
Př: „Multivesmír je všeobsažný.“

myslobraz: Logicky nesouvislé obrazové pozadí přemýšlení (možná podvědomě souvislé).
Př.: „Nevím, proč vždy, když přemýšlím o strunovce, tak v pozadí vidím myslobraz místa, kde jsem už roky nebyl.“

přepisovace: Postupné upravování jednoho textu různými lidmi. Obdoba překreslace obrázku.
Př.: „Přepisovace mikropovídky dopadla tak, že se ze surrealismu stal hospodský trip.“

wesmírodivný: Vlastnost uměleckého stylu Sebastiána Wortyse, která se vyznačuje jakousi košatou kombinatorikou podivně bizarní asambláže na přechodu mezi sci-fi a fantazií.
Př.: „Snílek wesmírodivný je hadí kluk v létající kyberpunkové měchýřovce portugalské, ze které vyrůstá bonsaj, lišejník ale i třeba elektronka na výběžku od mořského ďasa.“

mnohokurzor/ polykurzor/ polycursor: Jeden kurzor ovládaný pomocí více myší/ touchpadů. Buď jako prank (žert), nebo jako kolektivní umění.
Př.: „Zkusili jsme v pěti lidech mnohokurzorem nakreslit domeček, ale vznikla z toho úplná šílenost.“

hadikluk: Ohebný hadí kluk (contortionist), ne fiktivní kluk skřížený s hadem.
Př.: „Ten hadikluk Goloborodko si normálně sedl na vlastní hlavu.“

vědombot: Hypotetický robot budoucnosti obsahující syntetické vědomí.
Př: „Až dokážeme vytvořit vědombota a nahlédnout do něj, tak teprve budeme mít ponětí o podstatě vědomí. Ale už dnes můžeme spekulovat o panpsychismu či kvantové emergenci.“

geofleška, geoflash, geoUSB (autor: Sebastián Wortys)
geofleška/ geoflash/ geoUSB: USB flash disk sloužící jako travel bug (případně i mystery keška) v outdoorové hře Geocaching.
Př.: „Našel jsem geoflešku a v ní návod na odvrácení neofeudalismu.“
Příklad geoflešky: ZDE

geourna: Drobná urna (třeba s částí popela domácího mazlíčka) sloužící jako travel bug v outdoorové hře Geocaching.
Př.: „Část zesnulého Rexíka po smrti procestuje svět v geourně.“

náhodovolebné fotografování: Proces fotografování náhodného záběru na náhodně zvoleném místě.
Př.: „Náhodovolebné fotografování nám může připomenout něco natolik všedního, až to začalo unikat naší pozornosti.“
Související článek: ZDE

bioasambláž: Asambláž z živých organismů, obvykle rostlin.
Př.: „Z klacků jsem na stromě vyskládal terásky, posypal hlínou a osadil krásnou bioasambláží.“

trendokracie/ mainstreamokracie: Vláda trendů/ mainstreamu (hlavního proudu kultury). Úspěch získají ti, kdo zahodí svou osobnost a podřídí se trendům/ mainstreamu.
Př.: „Občas se hrozím, kam nás a naši planetu může trendokracie může zavát.“

hovnorodnice: Speciální místo, kde dochází k „porodu“ hovínek (obvykle záchod).
Př.: „V porodnici přichází na svět děti a v hovnorodnici zase mikrobiom.“

dohovnochucování: Přidání kakaa nebo čokolády do jídla, ale s odkazem na lidské exkrementy.
Př.: „Pořádně tu perníkovou buchtu dohovnochuť!“

Hošty kei
hošty kei: Extravagantní barevný styl oblékání, který používá raper Hošty a někteří jeho fanošci z kotle. Volně odvozeno od visual kei, fairy kei apod. japonských stylů.
Př.: „Hoď na sebe nějakej hošty kei, než půjdeme na koncert.“

nudopis: Text napsaný z nudy. Za určitých okolností k nim může patřit i živopis.
Př.:
A: „Co to píšeš?“
B: „Ale nic, jen takové nudopisy z dlouhé chvíle. Třeba mě tím psaním něco napadne.“

zmetkoprodejce: Prodejce zmetků, neboli živočišný druh, který se vyvinul skřížením prodejce a podvodníka.
Př.: „Přirozený výběr umožňuje přežít na svobodě pouze těm zmetkoprodejcům, kteří své finty neustále obměňují.“
Další informace viz. kniha Wesmírný omyl, kapitola Vzpomínky ze Země, str. 43 v prvním vydání (2011).

komplementon: Pojem odvozený z komplementarity a holonu, který označuje, že každé jsoucno/ jev/ bytí je komplementárním prolnutím různých protikladů různou mírou. Některé druhy: holon (celek + část), kauzalon (příčina + následek), universalon (obecnost + konkrétnost), vněvnitron (vnějšek + vnitřek), (ne)pozitivon (dobré + špatné), …
Př.: „Komplementon je obecnější epistemologický rámec než kvadrant Kena Wilbera.“

svobodovolný: Mající svobodnou vůli.
Př.: „Svobodovolné vědomí překvapivě může být v komplementaritě s determinismem.“
Související článek: ZDE

zcílňování prostředků (autor: Sebastián Wortys)
zcílňování: Proces, kdy se z prostředků stávají cíle.
Př.: „Zcílňování prostředků ohrožuje každou snahu dosáhnout něčeho dobrého, ale pomocí něčeho jiného.“
Související článek: ZDE

změnosmysl/ smyslozměna: Když někdo používá nějaké slovo, jakoby znamenalo něco jiného a nový význam se pak uchytí minimálně v okruhu přátel. Tento růst mnohoznačnosti slov je však z vědeckého a filosofického hlediska nebezpečný, protože zvyšuje riziko nedorozumění.
Př.: „Franta z ejakulace udělal změnosmysl. Teď tím myslí močení.“

občasto: Něco mezi občas a často.
Př.: „Moc často tam nechodím, ale zase ne jen občas, spíš občasto.“

přeobjevování: Tvůrčí inovativní znovuobjevování; objevování již objeveného, ale odlišným způsobem s odlišnými závěry.
Př.: „Přeobjevení superorganismů umožnilo přemýšlet o možnostech budoucího vývoje mnohočlověka.“
Související článek: ZDE

dadavěda (autor: Sebastián Wortys)
dadavěda: Něco mezi uměním a vědou/ filosofií. Na rozdíl od pavědy/ pseudovědy dadavěda netvrdí, že její výstup musí být pravdivý, avšak říká, že může být inovativní/ kreativní inspirací pro fundovanější poznávací procesy. Dadavěda je katalyzátor epistemologického anarchismu.
Př.: „Když vědě či filosofii dochází inspirace, přichází dadavěda.“
Související článek: ZDE

dadavědec: Člověk zabývající se daděvědou. (Viz. dadavěda v tomto článku.)
Př.: „Dadavědec mívá o vědě a filosofii větší ponětí, než běžný umělec, ale menší, než běžný vědec či filosof o vědě či filosofii.“
Související článek: ZDE

myšlenkopocit: Fakticky neoddělitelné komplementární spojení myšlenky a pocitu (emoce).
Př.: „Neexistují myšlenky ani pocity, pouze myšlenkopocity a jejich rozdělování je iluze založená na lidské neschopnosti dívat se na myšlenkovou a pocitovou stránku myšlenkopocitu pořádně současně, ne jen střídavě.“
Související článek: ZDE

platnostismus: Možný filosofický směr zaměřený na rozvoj obecného upřesňování míry platnosti nějakého tvrzení.
Př.: „Platnostismus člověka učí třeba, že každé tvrzení má různou míru platnosti za různých okolností. Takže vyžadování odpovědi buď pouhé ano či ne bývá přehnaně zjednodušující.“

stručnojasně: Rovnováha stručnosti s jednoznačnější jasností významu.
Př.: „Nepiš to prosím tě moc stručně, aby to nebylo tak mnohoznačný, ale nedělej z toho ani sáhodlouhou slohovku. Prostě to napiš stručnojasně.“

samorostismus
samorostismus: Převážně český umělecký směr vycházející ze samorostů aj. bizarních přírodních útvarů.
Př.: „Mezi český samorostismus patří například některá díla Františka Skály a Jana Švankmajera, Muzeum samorostů, všechny díly hry Samorost nebo filmy Kuky se vrací, Otesánek, Malá pán či Poslední z Aporveru.“

anarchopesimista: Člověk věřící, že lidé se nedokážou vzájemně organizovat bez vlády, aniž by došlo ke kolapsu (nebo vzniku nové vlády).
Př.: „Stalin byl vůči původním volnomyšlenkářským komunistům anarchopesimistický.“

anarchooptimista: Člověk věřící, že lidé se dokážou vzájemně organizovat i bez vlády, aniž by došlo ke kolapsu.
Př.: „Urza je anarchooptimista, který nezapočítává vliv zahraničních mezinárodních korporací na případný anarchokapitalismus v ČR.“

prozkoumávačka, průzkumka, urbex
prozkoumávačka/ průzkumka: česká verze slova urbex.
Př.: „Nechceš se mnou dnes večer do staré továrny na prozkoumávačku?“

přenechtěnost: To, co lidé kdysi zásadně nechtěli a dnes chtějí.
Př.: „Kdysi se lidé báli strašidel a pohoršila je jedna vražda ve filmu, ale dnes kde kdo vyhledává ty nejextrémnější horory. To je fakt přenechtěnost.“

protiživot/ protiživotění/ protiživohra: Prohrávání života vlivem hraním her. Podobně viz. živobehra.
živobehra: Být obehráván v životě vlivem svého hraní her. Obdobně viz. protiživot.
Př.: „Časté hraní počítačových her znamená protiživotění, nebo-li prohrávání strategické hry jménem život.“

koronspirátor:
1) „Konspirační teoretik, který epidemii koronaviru SARS-CoV-2 považuje za uměle vyvolanou.“
2) „Respirátor nejen proti koronavirům.“
Př.:
1) „Koronspirátoři by za spiknutí považovali i pandemii rozměrů černé smrti.“
2) „Babča je takový koronafob, že pořídila koronspirátor i svému hafanovi.“

biokazítko/ biokurvítko: Vrozené vlastnosti organismů, které omezují délku jejich života podobně jako kazítka ve výrobcích. U člověka to může souviset např. se zkracováním telomerů.
Př.:
A: „Štvou mě biokazítka . Bez nich bych se dočkal třeba prvního člověka na Marsu.“
B: „Tys nečetl Věc Makropulos?“

myslojebný Rick a Mortymyslojebný: Vyjebání s vaším názorovým systémem do stavu pochyb o všem; česká obdoba anglického mindfuck.
Př.: „Seriál Rick a Morty bávý fakt myslojebný.“

myšlenkopoutník: Volnomyšlenkář dobrodružně putující světem mysli od myšlenky k myšlence, trochu jako nomádský  filosof (bez předurčeného hlediska). Při tom tělesně může rovněž cestovat (ale i být na jednom místě třeba v přírodě či doma (s či bez internetu)).
Př.: „Myšlenkopoutník projde Kokořínskem a vymyslí ranec hypotéz.“

eufemština: Jazyk používající eufemismy, resp. jazyk navlékající nepříjemné/ drsné skutečnosti do růžových slovíček.
Př.:
A: „Naše těžební společnost přetvoří zemědělskou krajinu na překrásnou krajinu jezer.“
B: „Nechte té eufemštiny a přiznejte svůj podíl na devastaci krajiny a změně klimatu.“

myšlosnění (zasněný + zamyšlený): Přemýšlení kombinované se sněním jako součást stimulace epistemologického anarchismu.
Některá odvozená slova: zamyšlosněný, myšlosní, myšlosnící/ přemyšlosnící, nedomyšlosněný, ...
Př.: „Občas myšlosní o velkovelikostních bytostech složených z galaxií a podobných drobotin.“

dehumanizant: Výstižnější synonymum pro deprivanty. (Viz. pojem deprivant na této stránce.)
Př.: „Dehumanizanti jsou nebezpečím pro naši budoucnost.“
Související článek: ZDE

2. Mé definice cizích novotvarů:

deprivant: Dehumanizovaný mocichtivec, jenž nedosáhl lidské normality, popř. ji ztratil.
Př.: „Deprivanti narušují fungování naší společnosti.“
Související článek: ZDE

biosémiotika: Prolnutí biologie a sémiotiky, které studuje tvoření významů živých organismů.
Př.: „Biosémiotika nám pomáhá hlouběji porozumět životu.“
Související článek: ZDE

vrakodrap: Výšková budova v new weird literatuře postavená z vraků.
Př.: „Ta pasáž o vrakodrapu je fakt epická.“

pisoart
pisoart: Pracovně nenáročné rádoby umění bez hlubší myšlenky. Volně odvozeno z ready-made díla Fontána: průmyslově vyrobený pisoár podepsaný Marcelem Duchampem (tehdy to ještě mělo myšlenku).
Př.: „Látka zavěšená v hale? To není umění, ale pisoart.“

starteři: Uživatelé Startovac.cz, kteří podporují kreativní crowdfundingové projekty.
Př.: „Potřebuji sehnat ještě pár starterů, abych měl úspěšný projekt.“
Můj profil na Startovači: ZDE

Účtenkovka: Soutěž, jejímž smyslem je podporovat hazardní návyky a udávání lidí, kteří jsou proti nadměrné byrokracii.
Př.: „Chodí si dokola kupovat jeden rohlík, protože myslí, že vyhraje Účtenkovku.“

hobluj: Výzva, ať už kapela (obvykle punková) hraje.
Př.: „Hobluj, pičo!“

udělejte bordel: Výzva, aby se publikum hlasitě ozvalo, třeba na uvítání přicházejícího zpěváka.
Př.: „Udělejte bordel pro našeho dalšího hosta...“

filosofovědec: Filosof a vědec v jedné osobě.
Př.: „Skutečnými průkopníky vědy jsou filosofovědci. Tedy lidé schopní reflektovat vědecká paradigmata, ale i navrhovat a provádět vědecké experimenty.“

aspík: Roztomilé označení pro člověka s Aspergerovým syndromem (obvykle velmi introvertní s nezvyklým intenzivním zájmem).
Př.: „Aspíci bývají kreativní bytosti z trochu jiných světů, než žije většina lidí.“

USB mrtvá schránka: USB flash disk zabudovaný ve veřejném prostoru tak, že kdokoliv z kolemjdoucích se k němu může připojit a vyměňovat data.
Př.: „Začátkem roku 2020 je v Česku 32 registrovaných USB mrtvých schránek.“

postfaktismus: Ideologie upřednostňující silné emoce a zamlžování faktů místo korektního zpřesňování faktů.
Př.: „Informačními technologiemi posílený postfaktismus nám hrozí, že přijde neofeudalismus.“

vlntice: Částice a vlna v jednom. Druh superpozice v kvantové mechanice.
Př.: „Jedním z průkopníků v oblasti vlntic byl Louis de Broglie.“

vlntice (kvantová mechanika)