Novotvary


Už déle jak deset let se věnuji novotváření, tedy vymýšlení novotvarů alias neologismů čili nových slov, která užívám třeba i ve svých knihách a článcích. Primárně se novotvary snažím vytvářet tak, aby navazovaly na mé zkušenosti a nešlo o synonyma k již existujícím pojmům (ale výjimky se najdou a částečně mě k nim tlačí někteří čtenáři). Snažím se tedy popisovat především dosud nepojmenované jevy, se kterými se setkávám. Nevylučuji však, že občas mohu popsat něco, o čem jsem nevěděl, že to už někdo popsal. 

ZDE je automatické vyhledávání mých novotvarů na webu Čeština 2.0, kde patřím k deseti nejčastějším přispěvatelům nových slov (archiv). 

Videa o novotvarech: (Úvody obsahují mj. obecněší zajímavosti.)
1. díl: domafest, divnocit, koronokracie, beztelevizák a předkritika.
2. díl: živopis, celočočky, vtiposcifárna, samoauto a sebekanibal.
3. díl: zámkorost, soběstatkář, pštrosojízda, pohrávadlo a neurospiknutí.
4. díl: kdybycit, eufemština, diplošpion, hipstádo a cenzurokracie.
5. díl: knihorost, logikalit, covidcína, hovnodárce a antiskepse.
6. díl: bezcukroví, volnotápěč, komunodařit, živosochat a kubismokracie.
7. díl: patmatit, živostavba, vogonit, putinův kotel a vtipokracie.
8. díl: zachvilkař, kdysipak, idylkologie, fyzistém a jazyktivista.
9. díl: dokočkolit, libokracie, všenemoc, odhledání a algocenzura.
10. díl: protiúkol, kůropis, nitrohlaví, drsnomilý a metasmysl.
11. díl: elektroběžka, knihra, putokniha, čísloběh a číslokracie.
12. díl: ekodělec, šnorchlárium, bublikruh, vodohlaví, světotělo a krasovíra.
13. díl: mazlimluv, slovokop, vyholkovávat, vyklukovávat a předtéza.
14. díl: formovoce, tradikracie, královňák, kultoslech a ideokalypsa.
15. díl: protipracovník, předsamota, novotvářet, známpojmování, většinovláda, ezotrolit, překauzalista, kvantový egoismus, biointeligence a politikohled.
– 16. díl: občasto, jakolog, masotrapně, sleposlepák, překonzervace, spoluzesílení, genderokracie, přenitrohlavec, biokvíření a pojmokrájení.
17. díl: převzpomínka, strachodemie, potvlečení, novohlad, překreslace, pétext, obliboritmus, sociovlek, digifašismus a adaptokracie.
18. díl: žlutomodření, bezplyňák, putintátor, ukrajbydlík, odplynařit, ukrajchlík, putinformátor, ukrajbytovat, strachovláda, rusprchlík, domlouvací paradox, pípcouvák, skorobývalý, trendosof, starosof, retroracionální, růžový sebevrah, ezovýklad, ezonergie, metaparanoia, metafráze a protirozumec.
19. díl: pivoňavý, pivousy, pivosa, pivismus, jídlostačný, vodostačný, elektrostačný, pohybostačný, teplostačný, ekostačný, zelenostačný, ovostačný, palivostačný, výukostačný, právostačný, zavěcovat, dravcolepka, přeadaptovaný, alarmohled, většinovláda, zdravovláda, interpretovláda a médiovláda.
20. díl: vařdeník, vypiska, knihopis, dřevopis, vrbostavba, divnostavba, divnomil, wortyplex, kreatodobí, hyperkreativita, novotvorný, sebestvořit, oplackovat, spolusamota, IQ-samota, emailista, tiktokání, plaťforma, transvliv, předvyvrácení, hegetřes, myslocítit a myšlenkopocit.
21. díl: zombudík, živnostnanec, penězohled, zapaměťovat, psychonákaza, ručníkařit, depkýč, vzácnomil, elastolátka, neoprenit, barvovlásek, barvovláska, stejnomilec, stejnomilka, štěstítvornost, novotvaromyšlení a mnohočlověk.
22. díl: zahradeník, hokejomil, snomysl, mnohověd, intelektuálokutil či kutilointelektuál, chaopřesný, příčinodůsledek, autohlas, robotělo, digičlověk, biočlověk, paměťoslepost, metapřirozený výběr, metaevoluce a metaismus.
23. díl: zkalkulačkovat, retroinovace,  strachopravda, pravdofob, vědofob, ezofob, nadrelativizace, podrelativizace, nadčasovat či nadmomentovat, nadmístit, převýjimkovat, oborohled, pojmohled, konzervoluce, důchodovláda a filosofob či filozofob.
24. díl: výmočné, nadlavička, pervodum mobile, kliklama, platformokrat, teleplatba, kartičkonazi, plzákožrout, zbytkuchař, mrazákolypsa či mrazákokalypsa, místnoslepý, globaloslepý, retroekologie či retroeko, technoekologie či technoeko, ekohled či ekohledisko, ekofob, vševoluce a mnohobytost.
25. díl: smečkovod, vehiklařit, verzokalypsa, odkončování, úkolstinace, robopráce, jone, opakověrec, pseudoklad, popjektivní, digiot, přeprostředkovaný, tvarligence, vykonzervávat či vykonzervovávat, chybnohled, chybohled, řešohled a údivouka.
26. díl: stereotrip, řidipič, vidlokrat či buranokrat či dírokrat, městovláda či urbanovláda či urbanokracie či městokracie, prachovolič, pivoplex, kolonožkař, waveboarďák, snodeník, dronsochání, onaonit, princezňák, legíňák, hadimuž či hadina či hadívka či hadikluk, opohled, ufohled, telelog a metasekta.
27. díl: telkokrat, fotožrout, náhodovolebné fotografování, metodoevoluční umění, dovětkování, hrnkoplot, plísňomalba, voskorost či svíčkorost, antikrást, přednostalgie, retrobot, prostromený, kočkavárna, kaprotápěč, nedorodozumění, světloklepat, zapomenutec, czechbend, globanýr, můrovat, metadroga.
28. díl: štěkopes, energoválka, světofob, odsvětlení, ukrajinopunk, teplošetřit, raketovolič, fotostřecha, ekodařit, emotěžit, dysanglán, moralgie, názorovůdce, vykorpovávat / vykorporatovávat, ziskoritmus, bezlidostačný, žízňofest, baneřiště, venkoměšťan, prahohled.
29. díl: pivodejna, vysnovávat, srkofonie, přesmrtit, rickátko, náhodočíst, infopropast, alternativní úspěch, vznikoslepost, srdcohled, číslohled, infobavit, humanitizovat, přírodizovat, názorokupec, pravdocit, fejkocit / dezinfocit, dekvantifikace, osudopovědnost, protihled, neurodějiny.
30. díl: bezvolantit / bezvolantovat, čudlíkofon, SIMkleště, metakreslit, domotisk, platbokalypsa, myšlenkovládat / myšlenkohybný, údajožrout, robopsovod, samopokutovač, uměligentně, ajťákština, virtuání samota / digitální samota, zmuskovat, budoucnoběh, umělolec, dopovolání, e-zločin / digizločin, digirobin hood, postčlověkověk / artificén.
31. díl: těstobal, rohlíkoběd, doprachled, energoteror, ukrajinofobie, energovrah, kamerov, siderovolič, manuální slepota, vysockovávat, Zemanopad, dobrodivič, ČTfob, důchodokazit trh, vyretrovávat, investofob, emisluze, ekochudoba, samopanelák, farmostačný, odpadotvorbie.
...

Wortyslovníky: 
– Slovník Wo-neologismů (online)

Články s novotvary: (Vč. některých zamítnutých na Češtině 2.0.)
– Štítek novotvary u článků

Některé mé nejoblíbenější novotvary z mé tvorby: (Novější oblíbené chybí.)
– vtiposcifárna, wesmírodivnost, kubismokracie, sebekanibalismus, odpadotvorbie, pohrávadlo, živopis, dadavěda, antiskepse, mnohobytost, biokazítko, neurospiknutí, předkritika, lechtomil, mnohočlověk, roztomiláček, překreslace, občasto, myšlenkopocit, přežívánítvornost, samorostismus, živohled, soběstatkář, zámkorost, jinohled, hipsteriér, kdybycit, cenzurokracie, domafest, živostavba, vogonit, strachodemie, patmatit, mnohohledisko, novotvářet, jazyktivista, logikalit, kvantivista, koronokracie, hadina, eufemština, celočočky, neurodějiny, kůropis, metasmysl, knihra, čísloběh, platnostismus, hlediskologie, rekurzismus, ...Odkazy na některé pojmy již zveřejněné na Čeština 2.0

1) Mé novotvary: (Čeština 2.0 upravila část mých definic, ale zde je to uvedeno jen někde.)
A

B

C

Č
– čongokracie (Čeština 2.0 místo mé sofistikované definice publikovala vlastní plytkou.)
– čtyřicetdvojkař (souvislé novotvary: vogonitručníkový dendepkobot)

D
– depkobot (souvislé novotvary: vogonitručníkový denčtyřicetdvojkař)
divnocit (souvislé novotvary: kdybycit, negacit, schizocit)
– domafest (Čeština 2.0 přepsala mou definici.)
druhotravina (souvislé novotvary: prvotravina, patlavina)

E
ekodělec (souvislé novotvary: soběstatkář)
– ezoman

F

G

H
hadina
hectag
hipstavba (souvislé novotvary: živostavba)
hnilobyt (Čeština 2.0 přepsala příklad.)
– holkomilka (související novotvary: klukomil)

CH

I

J
– jakolog

K
– klukomil (související novotvar: holkomilka)
– knihorost (souvislý novotvar: městský samorost)
knihra
koronafob (pseudonym Wortys obráceně)

L

M
městský samorost (souvislé novotvary: zámkorost, knihorost)
– mužomil (související novotvar: ženomilka)

N
– negacit (Čeština 2.0 radikálně osekala mou definici a smazala příklad použití, protože obsahoval odkazy na další zamítnuté pojmy pocitů viz. 3. článek novotvarů, sekce 1.1. Pocity.)

O
– odrolka

P
– pivousy
– Plutin
– pružnoblek (souvislé novotvary: těloblek)
prvotravina (souvislé novotvary: druhotravina)
pseudohipster (souvislé novotvary: hipster, hipsteriér)

R

S
soběstatkář (příklad užití (Singularis si novotvar vypůjčil/a z mé povídky Postřik proti alternativám)) (souvislé novotvary: ekodělec)
strachodemie (Napsal jsem to obecně, ale Čeština 2.0 to zkonkrétnila na koronavirus.)

Š

T
– těloblek (souvislé novotvary: pružnoblek)

U

V
– vogonit (souvislé novotvary: ručníkový dendepkobotčtyřicetdvojkař)
– vypiska

Z
– zámkorost (souvislé novotvary: městský samorost)

Ž
– ženomilka (související novotvar: mužomil)
živostavba (souvislé novotvar: hipstavba)
...


2) Mé formulace definic a příkladů cizo-rodých pojmů
A
– anidok

B
bajker
– bekflip
betlit

C
cosplay (souvislé novotvary: silimaska)

Č
– číro
čongský (Slovo pod mým jménem přidal někdo jiný z Češtiny 2.0, protože jsem ho použil u koronokracie (abych zvýšil pravděpodobnost publikování). Nepřidávám slova bez příkladů použití.)

D

E

F
– fakčit
flw

G

H
hipster (souvislé novotvary:  pseudohipster)
humáč

I
ibko
ičovník (Čeština 2.0 zkrátila zkratku IČO na IČ)

J

K
– kámošit (vložila Čeština 2.0 mým jménem, protože jsem to slovo použil)
kmo

L
– larp

M

O

P
patlaviny (souvislé novotvary: druhotravina)
pisoart

R
– ručníkový den (souvislé novotvary: vogonitdepkobotčtyřicetdvojkař)

S

Š

T

U
V
– věcička

Z

...Doufám, že postupně a alespoň částečně zvítězím nad cenzurokracií, která omezuje šíření mých novotvarů z nejrůznějších důvodů, mezi které hojně patří i předkritika, tedy kritizování dříve, než kritizující pochopí, co ve skutečnosti kritizuje. V těchto případech je zapotřebí posilovat antiskepsi, resp. hledání, jak by mohlo dávat smysl to, co ho na první pohled nedává (nebo též jak by mohlo být přijatelné to, co se zprvu zdá nepřijatelné/ jak by mohlo být pravdivé to, co se zprvu zdálo nepravdivé / ...). Bohužel však v dnešním světe skeptiků není mnoho schopných antiskeptiků. Žádné komentáře:

Okomentovat